Skip to content Skip to footer

Tad Bornova Anaokulu

TAD BORNOVA ANAOKULU

Basliksiz 1

Türk Amerikan Derneğİ
72 Yıllık Bilgi Birikim, 

tecrübe ve felsefesinin okul öncesi eğitimine bir yansıması olan TAD PRESCHOOL alanında uzman akademisyenler, danışmanlar ve pedagogların  işbirliğiyle geliştirilmiş tam gün İngilizce eğitim programına sahip okul öncesi eğitim kurumudur.  

Tam gün İngilizce eğitim verilen okulumuzda, İngilizce’nin edinilmesi ve gerçek hayatta öğrencilerimiz tarafından akıcı bir şekilde iletişim dili olarak kullanılması  hedeflenir. İngilizce konuşulan bir atmosfer yaratma, çocuklarımızı sürekli bir şekilde İngilizce diline maruz bırakma, ihtiyaç duygusunu geliştirme ve İngilizceyi kullanma fırsatlarını çocuklarımıza sunarak, İngilizceyi edinmeleri sağlanır.

Amacımız

TAD Preschool, Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek için uygun ortam, doğru program, yerinde ve zamanında takip ve yönlendirme ile zengin materyal kullanarak, özgür seçim ve yaratıcılıkları desteklenmektedir.

Çocuklarımızı farklı açılardan geliştirerek kendi yeteneklerinin farkında olan, güçlü taraflarını bilen ve bunları olumlu şekilde kullanan, farklı ortamlarda farklı dili kullanarak iletişim kurabilen nesilleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

children playing grass
Screenshot 6
Matematik oyunla öğrenilir

Kaç yaşından itibaren eğitim veriyor sunuz?

Kurumumuzda 2-6 yaş grubundaki çocuklarımıza eğitim vermekteyiz.  Her yaş grubu için ayrı sınıflar oluşturmaktayız.

Sınıfların fiziksel özellikleri nasıldır?

Kurumumuzdaki sınıflarımız 22-60 metrekare arasındadır.  Her sınıfımızda en az bir adet iki metre genişliğinde pencere mevcuttur.  Gün ışığı almayan hiçbir dersliğimiz yoktur.  Tüm pencerelerimiz Sosyal Hizmetlerin talep ettiği standartlar doğrultusunda korumalıdır ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.  Alt katlarda bulunan faaliyet odalarımızda gerekli aydınlatma ve havalandırma sistemleri mevcuttur.  Gerekli görülen yerlerde HEPA filtreli hava temizleme filtre sistemleri mevcuttur.

İngilizce eğitiminiz nasıl olmaktadır?

İngilizce Eğitimi ve Dil Atölyelerinde öğrencilerimize gramer gibi İngilizcenin yapısal özelliklerini öğretme veya ezberletme değil, öğrencilerin aktif ve akıcı bir şekilde İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Yabancı dil öğreniminde en iyi öğrenci grubunu oluşturan 2-6 yaş arası öğrencilerimizin yaşlarıyla doğru orantılı olan dil becerilerini geliştirebilmek için Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of Reference) uyarınca gerekli eğitimi sunan TAD Preschool, öğrencilerinin İngilizceyi öğrenmediği, aksine yaşadığı ve edindiği bir ortamı sunmaktadır.

İngilizce Eğitim ve Dil Atölyesi hakkında detaylı bilgi almak için linki tıklayınız.

Sınıf yoğunluğu nasıldır?

Akordiyon İçeriği