Skip to content Skip to footer

Eğitim Sistemimiz

TAD ANAOKULU
Basliksiz 1

Eğitim Sistemimiz
Okul Öncesi Eğitim İçin, 

dünyada geliştirilmiş çeşitli teknik ve yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde çocuğun okula karşı pozitif bir tutum takınması, öğrenme sevgisi ve disiplini göstermesi, motivasyonu, bağımsız olarak hareket edebilmesi, tekrardan ve çalışmaktan keyif alması, kendine güveninin artması,  kalıcı merakının beslenmesi, iç güven ve düzen duygusunun geliştirmesi gibi amaçları olan M. MONTESSORI’nin Eğitim Yaklaşımı, çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş bir ortam ile önceden planlanmış grup çalışmaları ve çeşitli atölyelerle, çevreyle ilgili yeni etkileşimler kurmasını amaçlayan REGGIO EMILIO’’nun Eğitim Metodu, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğunu öneren, zekâ diye adlandırdığı 7 farklı beceriyi, öğrenme, problem çözme ve iyi niteliklere sahip insan olma için etkili birer araç olarak tanımlayan GARDNER’ın Çoklu Zekâ Kuramı, Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka deyişle sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine önem veren HIGH SCOPE Eğitim Sistemi sayılabilir.

Söz konusu bu yöntemler profesyonel Eğitim Danışmanlarımız, Alanında Uzman Eğitimcilerimiz ve Uzman Pedagog ve Psikoloğumuz tarafından incelenerek değerlendirilmiş ve tek bir yönteme bağlı kalınmayıp bu metot ve yaklaşımların bir sentezi olan ve hepsinin önemli noktalarını hedefleyen TAD EĞİTİM ve ÖĞRETİM FELSEFESİ’ni oluşturmuştur.

Screenshot 3 1

 

TAD Preschool Eğitimi Atölye konseptine göre düzenlenmiştir. Her çocuk yaşına ve ayına göre Uzman Psikolog ve Pedagoglar tarafından değerlendirilerek günlük Atölye dakikaları gelişimlerine, algılarına ve dikkat sürelerine göre belirlenerek aylık olarak programlanır. Tüm atölyelerimizde konuşma dili İngilizcedir.Çocuklarımız günün tamamında belirli bir programa bağlı kalarak, okulun her alanını aktif olarak kullanmaktadır.

Okulumuz bünyesinde kullanılan eğitici oyuncak ve materyaller ile eğitimcilerimizin akademik çalışmaları TAD kalitesini belirli bir dengede tutmamızı sağlamaktadır. Bu kalitenin korunması, sürdürülmesi ve daha üst seviyelere taşınabilmesi için TAD PRESCHOOL dünya çapında yapılan çalışmaları taramakta, değerlendirmekte ve gelişime ayak uydurarak eğitim ve öğretim kalitesini sürekli dinamik tutmaktadır.

classroom 906175
Öğretmen Hizmet İçi Eğitimleri

TAD Preschool’da görev alan tüm öğretmen ve eğitmenlerimizin alanlarında uzman profesyoneller olmasına karşın, yaşam boyu öğrenme, modern yaklaşımları takip etme ve sürekli daha iyisini hedefleme yapımız gereğince tüm öğretmenlerimiz her sene alanlarında kendini ispatlamış akademisyenler tarafından temin edilen Hizmet-Öncesi eğitimlere katılmakta ve yıl içerisinde belirli aralıklarla Hizmet-İçi Eğitimlere tabii tutulmaktadır. Gözlem ve eğitim çalışmalarının bir arada yapıldığı bu çalışmalar ile tüm öğretmenlerimizin dünyada meydana gelen akademik gelişmelerden haberdar olmaları ve yeni bulgular doğrultusunda daha iyiye yönelebilmeleri hedeflenmektedir.

school supplies 5182599
Materyal Geliştirme
Öğrencilerin bireysel öğrenim farkları ile algılama yöntemlerine yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Buradan hareketle TAD Preschool’da ki tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin faydalanabileceği, ihtiyaç ve ilgi alanlarına hitap eden, uygulamaya ve iletişime dayalı materyaller, TAD Preschool’un akademisyenlerden oluşan Materyal Geliştirme Uzmanlarınca geliştirilmektedir. Bu sayede TAD Preschool öğrencilerimiz denenmiş ve başarısı kanıtlanmış materyallerle eğitim-öğretimlerini pekiştirmektedirler.
support 6268099
Aile Danışmanlığı Hizmeti

TAD Preschool’da görev alan tüm öğretmen ve eğitmenlerimizin alanlarında uzman profesyoneller olmasına karşın, yaşam boyu öğrenme, modern yaklaşımları takip etme ve sürekli daha iyisini hedefleme yapımız gereğince tüm öğretmenlerimiz her sene alanlarında kendini ispatlamış akademisyenler tarafından temin edilen Hizmet-Öncesi eğitimlere katılmakta ve yıl içerisinde belirli aralıklarla Hizmet-İçi Eğitimlere tabii tutulmaktadır. Gözlem ve eğitim çalışmalarının bir arada yapıldığı bu çalışmalar ile tüm öğretmenlerimizin dünyada meydana gelen akademik gelişmelerden haberdar olmaları ve yeni bulgular doğrultusunda daha iyiye yönelebilmeleri hedeflenmektedir.

meeting 5145931
İlgi ve Beceri Rehberliği
Her birey farklı alanlara ilgi duymakta ve farklı alanlarda daha başarılı olmaktadır. TAD Preschool, tüm öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, kuvvetli yönlerini keşfetmeleri ve ilgi, beceri ve eğilimleri doğrultusunda yönlendirilebilmeleri için tüm öğrencilerini belirli aralıklarla yetenek ve beceri testlerine tabii tutar. Bu sayede öğrencilerinin gelecekte kendilerini daha mutlu hissedecekleri ve daha başarılı olacakları alanların tespit edilmesi ve öğrencilere bu doğrultuda rehberlik sunulması hedeflenmektedir.