Skip to content Skip to footer

Montessori Atölyesi

ATÖLYELERİMİZ

Basliksiz 1

Montessori Atölyesi
“Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.”

Felsefesini benimseyen Maria Montessori ’ nin kurduğu eğitim sistemini destekleyen bu atölyede çocuklar hazırlanmış çevrede ki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar. Bu atölyede etkinlik yapan çocuk istediği materyal ile, istediği zaman, atölyenin istediği ortamında etkinlik yapabilir. Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için “fiziksel ve ruhsal hijyene” ihtiyacı vardır. Bu durumda öğretmenlerin görevi çocuğun içindeki yeteneği ve gizil gücü uyandırmak ve onların gelişim sürecinde desteklemektir. Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır.

Montessori atölyesini desteklemek amaçlı kurulan Montessori mutfağında bütün mutfak materyalleri çocuğun boyuna uygun olarak tasarlanmıştır. Çocuğun özgürce ürünler oluşturması için tasarlanmış bu atölyede çocuk dilediği materyal ile etkinlikler yapar ve ürün oluşturur. Çocuk bu atölyede kendi işini kendisi yaparak kendi kendine yetebilme becerisini geliştirir ve özgüveni desteklenmiş olur.